Velikost textu

Výbory a komise

Kontrolní výbor

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

Ing. Martin Krutský předseda výboru
Pro Březno a osady
Alena Burešová členka výboru
nečlen ZO
 Jaromír Soukup člen výboru
nečlen ZO

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 Stanislav Tichý předseda výboru
Pro Březno a osady
 Miroslav Andonov člen výboru
Nezávislí Březno
 Ing. Václav Tomsa člen výboru
nečlen ZO

Komise pro rodinu, kulturu a sport

Zajišťuje kulturní akce pro občany, zájezdy do divadel, vítání občánků, blahopřání při životních jubileích občanů, vydává obecní občasník "Zpravodaj zastupitelstva obce"

Alena Košutová předseda komise
Pro Březno a osady
 Bc. Lucie Kopejtková člen komise
Nezávislí Březno
 Linda Svobodová

člen komise
nečlen ZO

   

 

Komise pro životní prostředí a dopravu

 Jan Kučera předseda komise
Pro Březno a osady
 Bc. Lukáš Hansel člen komise
nečlen ZO
 Karel Němeček člen komise
nečlen ZO

 

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí