Zastupitelstvo obce

Mgr. Marie Táborská
starostka (uvolněná)

bezp. za NK – Společně pro změnu
telefon pevná: 474 692 314
mobil: 606 761 834
e-mail: starosta@obecbrezno.cz

Roman Hlavatý
místostarosta (neuvolněný)

bezp. za NK – Společně pro změnu

Bc. Lucie Kopejtková
radní

bezp. za NK – Pro lidi

Marcel Lískovec
radní

bezp. za KSČM

David Rezek
radní

bezp. za KSČM

Mgr. Zdeňka Buzková
zastupitelka

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Bc. Vladimír Částka
zastupitel

bezp. za PRO Zdraví – Zdraví Sport Prosperita

Pavel Čížkovský
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

PhDr. Eva Fučilová
zastupitelka

bezp. za NK – Společně pro změnu

Ing. Martin Krutský
zastupitel, předseda výboru

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Jan Kučera
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Karel Kříž
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Jaromír Soukup
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Bc. Linda Svobodová
zastupitelka

bezp. za NK – Pro lidi

Bc. Michal Zícha
zastupitel, předseda výboru

bezp. za NK – Společně pro změnu

Odměny zastupitelů

 Odměny zastupitelů Obce Březno jsou vypláceny dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.

Skip to content