Zastupitelstvo obce

Mgr. Marie Táborská
starostka (uvolněná)

bezp. za NK – Společně pro změnu
telefon pevná: 474 692 314
mobil: 606 761 834
e-mail: starosta@obecbrezno.cz

Pavel Čížkovský
místostarosta (neuvolněný)

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Jaromír Soukup
radní

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Marcel Lískovec
radní

bezp. za KSČM

David Rezek
radní

bezp. za KSČM

Mgr. Zdeňka Buzková
zastupitelka

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Bc. Vladimír Částka
zastupitel

bezp. za PRO Zdraví – Zdraví Sport Prosperita

Roman Hlavatý
zastupitel

bezp. za NK – Společně pro změnu

PhDr. Eva Fučilová
zastupitelka

bezp. za NK – Společně pro změnu

Ing. Martin Krutský
zastupitel, předseda výboru

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Jan Kučera
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Karel Kříž
zastupitel

bezp. za NK – Pro Březno a osady

Bc. Lucie Kopejtková
zastupitelka

bezp. za NK – Pro lidi

Bc. Linda Svobodová
zastupitelka

bezp. za NK – Pro lidi

Bc. Michal Zícha
zastupitel, předseda výboru

bezp. za NK – Společně pro změnu

Odměny zastupitelů

 Odměny zastupitelů Obce Březno jsou vypláceny dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content