Hřbitov obětí druhé světové války

Hřbitov obětí 2. světové války je třetí největší svého druhu v ČR. Ve třech dlouhých řadách jsou pochovány více než 3 stovky mrtvých.

V dubnu roku 1945 přijel do Března vlakový transport s vězni z koncentračních táborů. Transport tvořilo 55 pootevřených vagónů, v každém z vagónů se tísnilo 40-50 hladovějících a na kost vyhublých vězňů. 14 dní po příjezdu prvního transportu se objevil ve Březně druhý, který vezl stejně děsivý „náklad“.

Podle dochovaných výpovědí březeňských antifašistů se za doby přítomnosti vlakových transportů v obci odehrávaly v okolí nádraží otřesné scény – noční výstřely a mrtví podél kolejí.

Skoro každý večer odváželi místní rolnící svými povozy mrtvé za hřbitov (pozn. hřbitov obětí 2. sv se nachází za místním hřbitovem), kde je francouzští zajatci a Poláci, pracující u místních německých sedláků, museli svlékat, kopat pro ně hroby, pálit jejich oblečení a jejich těla házet do společných hrobů.

Exhumace společných hrobů proběhla 19. září 1945, tedy několik málo měsíců po osvobození Československa. Mrtví byli uloženi do samostatných rakví a znovu pohřbeni ve třech dlouhých řadách. Na památku zemřelých byl uprostřed hřbitova vztyčen vysoký kovový kříž. Totožnost mrtvých se nikdy nepodařilo zjistit. Dle záznamů v kronice zahynulo v prostoru nádraží 306 vězňů.

Od roku 1945 se o toto pitní místo staraly ženy z Března, vysazovaly zde růže, 2x ročně se zde konala shromáždění občanů k uctění památky umučených vězňů. V současné době se starají o údržbu této památky zaměstnanci obce.

Kamenný podstavec byl opraven a byl zde vybudován přístupový chodník – kovový kříž se zachoval.

Původní pamětní desku někdo po roce 1989 rozbil …
Byla nahrazena novou, ale ta byla také poškozena.

Dne 4.5.2013 byl slavnostně odhalen památník obětem 2. světové války po rekonstrukci.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content