Střezov

Střezov leží na potoku Hutná, 7,5 km od Chomutova, v nadm. výšce 270 m. První známý písemný doklad je z roku 1368. Prvním majitelem byl H. A. Peschko, který celý majetek odkázal farnímu kostelu ve Březně. Roku 1440 je zde uváděn Hans ze Striezzowa, podle kterého má ves své jméno. Po něm získal statek Plichta ze Žerotína, majitel Března a v dalších letech se majiteli stali Lobkovicové z Hasištejna. Od konce 15. století do roku 1610 patřil Satanýřům z Drahovic. Ti pak ves prodali Linhartu Štampachovi ze Štampachu, téhož roku, po jeho smrti, ves převzal syn Jan Jindřich, který po stavovském povstání o svůj majetek přišel. Střezov poté dostal do zástavy Jaroslav Bořita z Martinic a později je koupil Florián Žďárský ze Žďáru. Postupným dělením rodového majetku připadl Střezov k ahníkovskému panství, které patřilo Martinicům. Do roku 1900 zde žilo jen německé obyvatelstvo. Teprve pak se zde začali objevovat i Češi. V roce 1921 jich ve Střezově žilo již 34 a v  roce 1930 téměř 30% veškerého obyvatelstva – 72. Po roce 1945 i sem přišli noví osídlenci. Kolem roku 1965 zde byly postaveny 4 bytovky. V letech 1988 – 89 byl postaven nový vodovod a obec uhradila i přípojky k domům.
Na SZ od Střezova se nachází přírodní rezervace Střezovská rokle, geologicky a botanicky zajímavý přírodní útvar, vymodelovaný činností povrchové vody. V roce 1966 byla střední část téměř dvoukilometrové rokle vyhlášena za chráněný přírodní výtvor. Na stěnách rokle jsou zvláštní hlinitopísčité závěsy a útvary, připomínající krápníky. Přístup k chráněnému výtvoru je od Střezova a průchod je povolen jen po pěšině na dně rokle.

Trvale zde žije 116 obyvatel.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content