Odpadové hospodářství

Pro naši obec zajišťuje svoz domovního odpadu Marius Pedersen a.s., provozovna Žatec, Čeradická 1014.

Svoz komunálního  odpadu se provádí 1x za 14 dní – každý sudý týden ve středu (celá obec Březno a osady); každý lichý týden ve čtvrtek (panelové domy a firmy).

Od roku 2022 se mění systém svozu velkoobjemového odpadu, který do konce roku 2021 svážela Obec Březno vždy první pracovní pondělí v měsíci.

NOVĚ od roku 2022: Každou lichou sobotu, počínaje dnem 5.2.2022 (dále 19.2.2022, atd.) bude otevřeno Sběrné místo, v areálu bývalé sušárny, vždy od 9.00 hod. do 12.00 hod. Sběrné místo je určeno pro místní občany k uložení velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Roční poplatek za odvoz odpadu ve výši 500,- Kč na osobu se platí na OÚ ve Březně.
Poplatek je také  možno uhradit převodem na účet 1928441/0100. Pro identifikaci platby uvádějte do zprávy pro příjemce odpady a jméno poplatníka.
Za každou nádobu navíc je účtován poplatek v plné výši, dle velikosti nádoby.
Důležité upozornění:
Pro majitele rekreačních objektů činí roční poplatek za odvoz odpadu  500,- Kč na objekt.

Separace odpadů

Dovolujeme si Vás seznámit s rozšířením činnosti v oblasti dalšího třídění odpadů, s jeho důsledky do budoucnosti a s možnostmi, jak může každý spoluobčan pomoci ekologii a v neposlední řadě přispět ke snížení nebo zrušení poplatku za odvoz odpadu.

Proč třídit?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace pomáhá šetřit přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů my občané vytřídíme, tím více peněz obec za vytříděný odpad obdrží.

Informace o tom, jakým způsobem probíhá vlastní svoz

Svoz vyseparovaného odpadu probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem v případě papíru, skla a pet lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění i odpad z kontejnerů na tříděný odpad. Proto nepodléhejte panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelářského vozu. Tímto způsobem se šetří provozní náklady. Hlídejme se navzájem a upozorňujme se na nesprávné odkládání tříděného odpadu do nádob na svoz ( nepatřící odpad do kontejneru, nesešláplé lahve PET apod.)

 

Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení surovin v Chomutově, kde se papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem či na Moravu do Žimrovic nebo do Štětí. Sklo se skladuje na překladišti, jeho dalším odběratelem je firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR. PET láhve se na třídičce, ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem PETu do Číny.

 

JAK kontejnery správně používat?


Do kontejneru na papír
patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír – vše je nejlépe dobře složit, aby se do kontejneru vešel co největší objem – neučiníme-li tak, platíme pak za odvoz „vzduchu“ a to je zbytečné a neekonomické.
Do kontejneru rozhodně NEPATŘÍ papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové kartony. V kontejnerech by však měl skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný, nebo od bláta.

 


Do kontejnerů na sklo
 lze odkládat veškeré obalové sklo a tabulové sklo. Nikdy ne drátosklo, zrcadla, ale ani keramiku, nebo porcelán. Ideální je, pokud se lahve zbaví kovových uzávěrů.

 


Do kontejnerů na PET láhve
patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů i s víčky. Když se lahve nesešlápnou, opět platíme za odvoz „vzduchu“ a to je neekonomické. Do kontejnerů NEPATŘÍ nádoby od kosmetiky, nádoby od domácí chemie, nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.

Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to co do nich nepatří, pak veškeré třídění bude k ničemu, odpad se bude muset odstranit a nakonec se ještě prodraží.

Třídění odpadu do barevných pytlů

Žluté pytle – Plasty z domácnosti

Patří sem
veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, olejů, plastové hračky, polystyren, kbelíky, apod.,prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů. Ty to plasty je vhodné před odložením do pytle umýt, či vypláchnout. Ani to není problém, je to jen zvyk, že mám tento odpad umýt třeba na konci mytí nádobí.

Nepatří sem
znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv a potravin

Recyklace
výroba spojovacích systémů pro zpevnění travnatých ploch, parkovišť, vozovek, pytle na odpad

Žluté pytle se vydávají zdarma na Obecním úřadu ve Březně. Plné, svázané šňůrkou se budou připravovat k odvozu společně se svozem objemného odpadu každé první pondělí v měsíci. Pracovníci OÚ si pytle odeberou a předají k dalšímu zpracování. V případě, že tento termín bude nedostačující, zajistíme svoz častější. Nájemníci panelových domů odloží tyto pytle ke stávajícím nádobám na separovaný odpad.

 

Oranžové pytle – Nápojový karton (Tetra Pak)

Patří sem
krabice od džusů, mléka, vína atd., nápojové krabice bez hliníkové vrstvy

Nepatří sem
ostatní papírové krabice

Recyklace
výroba papíru a izolačních desek

Oranžové pytle se vydávají zdarma na Obecním úřadu ve Březně. Plné, svázané šňůrkou se budou připravovat k odvozu společně se svozem objemného odpadu každé první pondělí v měsíci. Pracovníci OÚ si pytle odeberou a předají k dalšímu zpracování. V případě, že tento termín bude nedostačující, zajistíme svoz častější. Nájemníci panelových domů odloží tyto pytle ke stávajícím nádobám na separovaný odpad.

A co s plechovkami od konzerv?

Zde se snad nebudu ani rozepisovat – v obci máme sběrnu kovového odpadu. Není nic jednoduššího, než veškerý odpad tohoto druhu odevzdat sem. Opět se tímto sníží platba za skládku

Závěr

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kg odpadů. Z toho je asi 30 kg papíru, 30 kg plastů, 15 kg skla a 5kg kovů. Tyto materiály lze z velké části využít. Záleží opravdu jen a jen na nás, zda se všichni zapojíme do třídění a tím budeme šetřit vlastní kapsu.

 

Skip to content