Nechranice

Osídleny již od mladší doby kamenné, to je přibližně 5000 let př. n. l. První zmínka je až z roku 1332, kdy patřila ke statku Pětipsy. Na konci 14. století je vlastnil Grünhainský klášter. Roku 1554 patřily Nechranice Mikuláši Schirtingovi ze Schirtingu a později Lobkovitzům. Po zkonfiskování panství Jiřímu Popelovi koupil Nechranice a další vesnice Linhart Štampach ze Štampachu majitel panství Ahníkov. Po stavovském povstání přišli také o svůj majetek, který potom koupil Florián Žďárský ze Žďáru. V jeho panství zůstali do roku 1850. Obec která leží pod hrází vodního díla Nechranice čítá 58 trvale bydlících obyvatel. Vlastní obec má 10 trvale bydlících obyvatel, ostatní nemovitosti jsou užívány jako chalupy. Nechranice mají zachovalý cenný návesní prostor, najdete zde nově opravenou kapličku z konce 19. století, která stojí na okraji kamenné vodní nádrže z doby napoleonských válek.

Trvale zde žije 76 obyvatel.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content