Přístup k informacím

Přístup k informacím dle zákona č. 106/199 Sb a vyhlášky 442/2006 Sb.:

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů, v částce 39 a aktualizací provedené vyhláškou ze dne 31.srpna 2006, uvedené ve sbírce zákonů č. 442/2006, částka 143. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány.

Jak získat příslušné informace:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ, kteří vykonávají příslušnou agendu, případně jejich vedoucí.

Žádost lze podat:

– písemně podaná žádost na OÚ Březno, Radniční 97, Březno, 431 45
– elektronicky – E-podatelna

Skip to content