Denětice

Osada vznikla již ve 12. století a patřila bavorskému klášteru Waldssasenu. V roce 1420 byl klášter dobyt husity a vesnice Denětice, Tušimice, Brančíky, Holetice a Nechranice byly zastaveny Jiřímu z Poděbrad. V roce 1479, za 1.400,- uherských zlatých, tyto vesnice koupil zpět opat grünhainského kláštera. V roce 1549 se stal vlastníkem císař a král Ferdinand I. Habsburský. Dochází k postupnému přírůstku obyvatel a výstavbě nových domů, převážně zemědělských usedlostí. Roku 1850 se Denětice staly samostatnou politickou obcí. V roce 1960 byly přičleněny ke Střezovu.

Z uměleckých památek stávala ve vsi Pieta z roku 1716 a tepaný železný kříž z roku 1830. Obojí již bylo zničeno. Také památka na napoleonské války – kamenný památník s nápisem „4 soldats francais de ľarmée napoleonienne“ leží povalený pod smuteční vrbou šikmo proti železniční zastávce.

Trvale zde žijí 2 obyvatelé.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content