Březno

Obec Březno leží v Podkrušnohoří v Ústeckém kraji, 7 km jižně od města Chomutov.

Obec tvoří 8 místních částí – Březno, Denětice, Holetice, Kopeček, Nechranice, Stranná, Střezov a Vičice, v nichž žije celkem 1399 obyvatel.
Vzhledem ke své velikosti může obec místním občanům nabídnout komfort v podobě pošty, základní i mateřské školy, policie, několika obchodů a restaurace. V posledních deseti letech se díky značným investicím do komunikací, čistírny odpadních vod, místního zdravotního střediska, kotelny aj., podařilo vylepšit ráz obce a zkvalitnit život v obci.
Díky uvážlivému hospodaření není obec zadlužená.

Ve Březně samotném trvale žije 1182 obyvatel.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content