Výbory a komise

Kontrolní výbor

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

Ing. Martin Krutský předseda výboru
Pro Březno a osady
Alena Burešová členka výboru
nečlen ZO
Ing. Eva Ryjantová členka výboru
nečlen ZO

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 Bc. Michal Zícha předseda výboru
Společně pro změnu
 Marcel Břichnáč člen výboru
nečlen ZO
 Ing. Václav Tomsa člen výboru
nečlen ZO

Komise pro rodinu, kulturu a sport

Zajišťuje kulturní akce pro občany, zájezdy do divadel, vítání občánků, blahopřání při životních jubileích občanů, vydává obecní občasník: Zpravodaj Obce Březno.

Bc. Lucie Kopejtková předsedkyně komise
bezp. za NK – Pro lidi
 Bc. Linda Svobodová členka komise
bezp. za NK – Pro lidi
 Hana Rezková členka komise
nečlen ZO

 

Komise pro životní prostředí a dopravu

 Jan Kučera předseda komise
bezp. za NK – Pro Březno a osady
Ing. Alexandr Heřman  člen komise

nečlen ZO

 Karel Němeček člen komise
nečlen ZO

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content