Výbory a komise

Kontrolní výbor

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

Ing. Martin Krutský předseda výboru
Pro Březno a osady
Alena Burešová členka výboru
nečlen ZO
Ing. Eva Ryjantová členka výboru
nečlen ZO

Finanční výbor

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

 Bc. Michal Zícha předseda výboru
Společně pro změnu
 Marcel Břichnáč člen výboru
nečlen ZO
 Ing. Václav Tomsa člen výboru
nečlen ZO

Komise pro rodinu, kulturu a sport

Zajišťuje kulturní akce pro občany, zájezdy do divadel, vítání občánků, blahopřání při životních jubileích občanů, vydává obecní občasník: Zpravodaj Obce Březno.

Bc. Lucie Kopejtková předsedkyně komise
bezp. za NK – Pro lidi
 Bc. Linda Svobodová členka komise
bezp. za NK – Pro lidi
 Hana Rezková členka komise
nečlen ZO

 

Komise pro životní prostředí a dopravu

 Jan Kučera předseda komise
bezp. za NK – Pro Březno a osady
Ing. Alexandr Heřman  člen komise

nečlen ZO

 Karel Němeček člen komise
nečlen ZO
Skip to content