Složení Rady obce

Mgr. Marie Táborská – starostka (uvolněná), bezp. za NK – Společně pro změnu

Pavel Čížkovský – místostarosta (neuvolněný) – bezp. za Pro Březno a osady

Marcel Lískovec – radní – bezp. za KSČM

David Rezek – radní – bezp. za KSČM

Jaromír Soukup – radní – bezp. za Pro Březno a osady

 

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content