S čím na matriku

Matriční záležitosti pro obyvatele obce vyřizuje:

Magistrát Města Chomutov
odbor dopravní a správní činnosti
oddělení správních činností
úsek MATRIKA
Adresa: Zborovská 4602, 430 28  Chomutov

Agendy úřadu Magistrát města Chomutov – Oddělení správních činností

Formuláře Magistrátu Města Chomutov a návody ke stažení

http://www.chomutov-mesto.cz/matrika/ds-37532/archiv=“0&p1=36916

Skip to content