Úřední deska archiv 2008

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Návrh rozpočtu, Rozpočet a Rozpočtová opatření Obce Březno,
Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Obce Březno,
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Březno na roky 2022 – 2025,
jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obecbrezno.cz a k nahlédutí v listinné podobě jsou k dispozici v budově Obecního úřadu Březno, v kanceláři u ekonoma obce, v úředních hodinách.

GDPR – Splnění informační povinnosti (24.5.2018): Informace_o_zpracování_osobních_údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – jmenování (2022): Poverenec_na_ochranu_osobnich_udaju_2022

Skip to content