Holetice

První písemná zpráva je již z roku 1195. Po polovině 15. století byly majetkem Beneše z Veitmile, pána Chomutova. Roku 1479 je prodal Grünhainskému klášteru. Roku 1606 získal Holetice Linhart Štampach ze Štampachu, pána Ahníkovského panství. Obyvatelstvo se zabývalo převážně zemědělstvím – obilí, brambory, chov dobytka. V roce 1794 zde bylo 24 domů, 100 obyvatel, 9 sedláků, 6 chalupníků a 9 domkářů. Vesnice přifařena ke Stranné v 19. století, pěstuje se chmel, ovocnářství, včelařství. Těžba uhlí a železné rudy. Samostatná obec od roku 1850, od roku 1960 patří ke Střezovu.

Trvale zde žije 10 obyvatel.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content