Vičice

První písemná zmínka roku z r. 1556. Na svém počátku patřily Vičice Šumburkům, na konci 16. století byly rozděleny mezi několik pánů. Roku 1598 přestavěná tvrz a upravena na pozdně renesanční panský dům. Roku 1614 je koupil Linhart Štampach ze Štampachu, majitel panství Ahníkov – Prunéřov. Za účasti ve stavovském povstání přišel syn Jan Jindřich ze Štampachu o zděděný majetek, tedy i o Vičice. Ty poté koupil Florián Žďárský ze Žďáru a po čase byly opět v panství Ahníkov. Toto panství patřilo do roku 1623 Martinicům. Ti mají zásluhu na přestavění barokní tvrze na barokní zámek ve tvaru ,,U“, který sloužil jako lovecký zámek a také zde byly byty vrchnostenských úředníků. Po roce 1950 byl zámek dán k dispozici státnímu statku, který je nechal spustnout. Je zde novodobá kaplička z roku 1888, která je nově zrenovována.

Trvale zde žije 31 obyvatel.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content