Mikroregion Nechranicko

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Nechranicko
  • Rozpočet a rozpočtová opatření Mikroregionu Nechranicko
  • Závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko

jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.libedice.cz a k nahlédutí v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři pana předsedy Pavla Kozlíka, budova OÚ Libědice.

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content