Poskytnuté informace

Poskytnuté informace 2024:

Poskytnuti_informaci_01_2024

Poskytnuté informace 2023:
Poskytnuti_informaci_05_2023
Poskytnuti_informaci_04_2023
Poskytnuti_informaci_03_2023
Poskytnuti_informaci_02_2023
Poskytnuti_informaci_01_2023

Poskytnuté informace 2022:
Poskytnuti_informaci_01_2022

Poskytnuté informace 2020:
Odlozeni_01_2020
Poskytnuti_informaci_01_2020

Poskytnuté informace 2019:
Poskytnuti_informaci_03_2019
Poskytnuti_informaci_02_2019
Poskytnuti_informaci_01_2019

Poskytnuté informace 2016:
Poskytnuti_informace_R_M_876_2016

Mimo zákonem dané informace poskytuje obec informace také prostřednictvím:

  • vývěskové tabule obecního úřadu
  • webových stránek obce
  • zpravodaje obce

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content