Velikost textu

Struktura obecního úřadu

Starosta - starosta@obecbrezno.cz

Řídí chod obce jako celku, podává všeobecné informace o obci, podnikání, záměry obce, zajišťuje a podává informace o průběhu investičních akcí, připravuje vyhlášky obce.
 

Místostarostka - mistostarosta@obecbrezno.cz

Zastupuje v době nepřítomnosti starostu. Jedná s úřadem práce ohledně míst na VPP. Zabezpečuje jednání mezi probační a mediační službou a obcí. Připravuje obecně závazné vyhlášky. Zabezpečuje společenský a kulturní život v obci. 

Ekonom - ekonom@obecbrezno.cz

vede účetnictví obce i organizační složky obce - MŠ, dohlíží na účetnictví příspěvkové organizace - ZŠ, vede evidenci všech poplatků (nájmy, místní poplatky, platby obyvatel a další).

Bytová referentka - pokladna@obecbrezno.cz

vede agendu téměř 200 bytů, vydává nájemní smlouvy, sazby záloh na služby spojené s užíváním bytů, zajišťuje výměny zařizovacích předmětů a opravy bytového fondu. Vede evidenci obyvatel, přihlašování a odhlašování obyvatel, přidělování čísel popisných a evidenčních.

Administrativní pracovnice - asistent@obecbrezno.cz

vede kompletní agendu datových schránek, Czech POINT, korespondenci obce, evidenci došlé a odeslané pošty. Vytváří podklady včetně úprav na internetových stránkách obce. 
 

Pracovník pověřený správou majetku obce - technik@obecbrezno.cz

Uzavírá pracovní smlouvy, vede veřejně prospěšné práce, zabezpečuje proškolení BOZP pro zaměstnanci VPP, zajišťuje čistotu veřejných prostranství, odvoz velkoobjemového odpadu, drobnou údržbu bytů a majetku obce, umožňuje a eviduje výkon alternativních trestů. Podá informace o pozemcích celého správního území. Sleduje výkazy PHM u vozidel a sekaček.
Dlouhodobá předpověď počasíKontakt

Radniční 97
Březno 431 45
tel.:    474 692 314
tel.:    724 170 206
fax:    474 692 011
datová schránka: i6hbu8h
email:    starosta@obecbrezno.cz
další kontakty: zastupitelstvo

Úřední hodiny

Pondělí  +  středa
7.30 - 11.30
12.30 - 17.00


Nejbližší akce

Novinky na e-mail

*:

*:

Zrušení odebírání

Jak budeme nakládat s těmito údaji?

Svazek obcí Chomutovsko

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Důležitá telefonní čísla

112 Tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR
Čas poslední aktualizace: 18.05.2020 v 11:32         Oficiální stránky Obce Březno © 2010 | webdesign: Origine