Velikost textu

Hospodaření obce

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • Návrh rozpočtu, Rozpočet a Rozpočtová opatření Obce Březno
  • Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Obce Březno
    jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obecbrezno.cz a k nahlédutí v listinné podobě jsou k dispozici v budově Obecního úřadu Březno, v kanceláři u ekonoma obce, v úředních hodinách.

Menu rubriky:

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí