Plánovaná uzavírka silnice po koruně hráze Nechranic ☝🏼🚗🌌 ve čtvrtek 2. května 2024

Ve čtvrtek 2. května dojde k úplné uzavírce silnice č. 22512 vedoucí po koruně hráze vodního díla Nechranice z důvodu stavebních prací a pohybu techniky na vozovce.
K uzavření komunikace dojde 2. května od 7:00 do 18:00 hodin z důvodu demontáže zimního hrazení přelivu. Pro řidiče zde bude platit dopravně značená objízdná trasa přes Kadaň.
Po dobu uzavírek se nebudou udělovat povolenky vjezdu po obslužné komunikaci ve správě Povodí Ohře, s. p. Uzavřený úsek zůstane průjezdný pro autobusovou dopravu, složky integrovaného záchranného systému a údržbu silnic.
Další plánované uzavírky jsou v níže uvedených termínech. Jedná se nyní pouze o předpoklad, omezení provozu v tomto úseku se bude odvíjet od průběhu stavebních prací. O dalším schváleném termínu uzavírky budeme včas informovat.
·        od 19.08.2024 (od 7:00 hod) do 01.09.2024 (do 18:00 hod.)
·        04.10.2024 (od 07:00 do 18:00 hod.)
·        od 11.11.2024 (od 7:00 hod) do 24.11.2024 (do 18:00 hod.)

Bližší informace k plánované uzavírce silnice u vodního díla Nechranice naleznete zde: Plánovaná uzavírka silnice po koruně hráze Nechranic: Tiskové zprávy: Povodí Ohře (poh.cz)

Obec Březno
Radniční 97
Březno 431 45
Datová schránka: i6hbu8h

Tel.: 474 692 314 – starostka, místostarosta
Mob.: 606 761 834 – starostka;
Mob.: 606 760 203 – místostarosta
Email: starosta@obecbrezno.cz; mistostarosta@obecbrezno.cz
Další kontakty: zastupitelstvo

Obecní úřad Březno
Radniční 97, Březno 431 45
Tel.: 474 692 011 – kancelář
Mob.: 702 019 929 – kancelář
Mob.: 724 769 058 – technik

Faktury a jiné účetní doklady můžete zasílat na administrativa@obecbrezno.cz 

Skip to content