Velikost textu

Kostel svatého Petra a Pavla

Březenský kostel svatého Petra a Pavla

Březenský kostel svatého Petra a Pavlaje dominantou obce a jednou z nejvýznamějších barokních památek Chomutovska. V některých pramenech se uvádí, že byl projektován slavným architektem K. I. Dientzehoferem. Památka ještě do nedávna byla v tristním stavu, naštěstí obec spolu se státem a církví spojily své síly dohromady a rozhodly se pro záchranu památky.

Český stavitel Jan Krištov Kosch započal stavbu kostela roku 1739 a s prací skončil o 24 let později. Dne 13. května 1739 byl položen základní kámen a podle nalezené pamětní listiny se této slavnosti zúčastnil i "slavný stavitel Johann Anton Dientzehofer z Prahy". Už při stavbě kostela se vyskytl problém - kostel měl stát na vyvýšině uprostřed obce na písečném podloží. Kvůli stabilitě byly proto do země zasazeny dřevěné pilíře, které jsou vysoké jako samotný kostel (bez věží).

Stavba kostela neprobíhala nikterak hladce. Často chyběly peníze a stavbu ovlivnily i válečné události z let 1742, 1746 a údobí sedmileté války.

Původně byly ve věžích kostela 4 zvony. Největší z nich vážil 778 kilogramů a byl vyroben v roce 1520. Bohužel za 1. světové války byly 3 z nich přeměněny na válečná děla. 3 nové zvony byly ulity a vysvěceny roku 1921.

Stěny vyzdobil malbami pražský dvorní malíř F. F. Miller,mramorové části hlavního oltáře jsou dílem J. K. Hammervogla z Litoměřic, oltářní plátna jsou od malostranského malíře J. J. Schmieda, obrazy od mistra Eliáše Dollhopfa, varhany zhotovil v roce 1758 J. I. Schmidt z Lokte.

NOVODOBÁ HISTORIE KOSTELA

Od roku 1999 probíhají opravy kostela. Obec ze svého rozpočtu pravidelně každý rok přispívá na opravu kostela a na své náklady nechala opravit také věžní hodiny. Při opravách věží v roce 2000 byly ve věžních kopulích nalezeny historické materiály. V první kopuli byly dokumenty ze září 1939, v druhé byl nalezen německý překlad původně latinsky psané listiny z roku 1764, popisující průběh stavby. Po dokončení oprav obou věží byly do jižní věže uloženy původní staré listiny obohacené o nové informace.

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí