Velikost textu

Hřbitov obětí druhé světové válkyHřbitov obětí 2. světové války

Hřbitov obětí 2. světové války je třetí největší svého druhu v ČR. Ve třech dlouhých řadách jsou pochovány více než 3 stovky mrtvých.

V dubnu roku 1945 přijel do Března vlakový transport s vězni z koncentračních táborů. Transport tvořilo 55 pootevřených vagónů, v každém z vagónů se tísnilo 40-50 hladovějících a na kost vyhublých vězňů. 14 dní po příjezdu prvního transportu se objevil ve Březně druhý, který vezl stejně děsivý "náklad".

Podle dochovaných výpovědí březeňských antifašistů se za doby přítomnosti vlakových transportů v obci odehrávaly v okolí nádraží otřesné scény - noční výstřely a mrtví podél kolejí.

Skoro každý večer odváželi místní rolnící svými povozy mrtvé za hřbitov (pozn. hřbitov obětí 2. sv se nachází za místním hřbitovem), kde je francouzští zajatci a Poláci, pracující u místních německých sedláků, museli svlékat, kopat pro ně hroby, pálit jejich oblečení a jejich těla házet do společných hrobů.

Exhumace společných hrobů proběhla 19. září 1945, tedy několik málo měsíců po osvobození Československa. Mrtví byli uloženi do samostatných rakví a znovu pohřbeni ve třech dlouhých řadách. Na památku zemřelých byl uprostřed hřbitova vztyčen vysoký kovový kříž. Totožnost mrtvých se nikdy nepodařilo zjistit. Dle záznamů v kronice zahynulo v prostoru nádraží 306 vězňů.

Od roku 1945 se o toto pitní místo staraly ženy z Března, vysazovaly zde růže, 2x ročně se zde konala shromáždění občanů k uctění památky umučených vězňů. V současné době se starají o údržbu této památky zaměstnanci obce.

Kamenný podstavec byl opraven a byl zde vybudován přístupový chodník - kovový kříž se zachoval.

Původní pamětní desku někdo po roce 1989 rozbil ...
Byla nahrazena novou, ale ta byla také poškozena.

Dne 4.5.2013 byl slavnostně odhalen památník obětem 2. světové války po rekonstrukci.

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí