Velikost textu

Holetice

První písemná zpráva je již z roku 1195. Po polovině 15. století byly majetkem Beneše z Veitmile, pána Chomutova. Roku 1479 je prodal Grünhainskému klášteru. Roku 1606 získal Holetice Linhart Štampach ze Štampachu, pána Ahníkovského panství. Obyvatelstvo se zabývalo převážně zemědělstvím - obilí, brambory, chov dobytka. V roce 1794 zde bylo 24 domů, 100 obyvatel, 9 sedláků, 6 chalupníků a 9 domkářů. Vesnice přifařena ke Stranné v 19. století, pěstuje se chmel, ovocnářství, včelařství. Těžba uhlí a železné rudy. Samostatná obec od roku 1850, od roku 1960 patří ke Střezovu.

Trvale zde žije 10 obyvatel.

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí