Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Zasedání zastupitelstva obce
08.12.201416.12.2014
Rozpočet Obce Březno na rok 2015
29.11.201405.01.2015
Výzva k podání nabídky
Značka: Dodatečné zateplení objektu stravování a tělocvičny v obci Březno
24.11.201409.12.2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Březno
27.10.201405.11.2014
Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Březno
11.10.201431.10.2014
Zasedání zastupitelstva obce
30.09.201408.10.2014
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
18.09.201404.10.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: Volby do zastupitelstva obce Březno, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014
29.08.201411.10.2014
Jmenování zapisovatele OVK
Značka: Volby do zastupitelstva obce Březno, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014
29.08.201411.10.2014
Zasedání zastupitelstva obce
12.08.201420.08.2014
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Březno
Značka: Volby do Zastupitelstva obce Březno, které se konají ve dnech 10. a 11. října 2014
11.08.201411.10.2014
Informace o veřejné aukci
Značka: Střešní krytina včetně dřevěných prvků střechy domu č.p. 397
10.07.201426.07.2014
Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod
Značka: Lužický potok
04.07.201402.11.2014
Oznámení o úplné aktualizaci Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Chomutov
Značka: Veřejná vyhláška
26.06.201412.07.2014
Obecně závazná vyhláška Obce Březno č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Březno
12.06.201430.06.2014
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12.06.201430.06.2014
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2013
09.06.201425.06.2014
Vyhláška o aukci
Značka: Střešní krytina včetně dřevěných prvků střechy domu č.p. 397, Dlouhá ul., Březno
28.05.201403.07.2014
Zasedání zastupitelstva obce
26.05.201404.06.2014
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2013
18.05.201423.06.2014
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Značka: VÝZVA
06.05.201422.06.2014
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutov, Holetice, Stranná u Nechranic
02.05.201420.05.2014
Záměr pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
02.05.201420.05.2014
Daň z nemovitých věcí na rok 2014
Značka: Veřejná vyhláška
30.04.201402.06.2014
Oznámení o době a místě konání voleb
Značka: Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014
08.04.201424.05.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Značka: Volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014
08.04.201424.05.2014
Vyhláška o aukci
Značka: Střešní krytina včetně dřevěných prvků střechy domu č.p. 397 ve Březně
04.04.201420.04.2014
Vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru
Značka: Nebytový prostor v č.p. 174, ulice Štefanikova, Březno
24.03.201409.04.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Značka: OZV 2014
17.03.201402.04.2014
Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Březno
Značka: Volební období 2014 - 2018
07.03.201425.03.2014
Zasedání zastupitelstva obce
24.02.201405.03.2014
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti uzavřená mezi Statutárním městem Chomutov a Obcí Březno
24.02.201412.03.2014
Závěrečný účet za rok 2013 - Mikroregion Nechranicko
24.02.201412.03.2014
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany u Chomutova
Značka: Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
14.02.201405.03.2014
Územní plán Březno pro katastrální území Březno, Denětice, Holetice a Stranná u Nechranic
Značka: Územní plán Březno vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2013
23.01.201410.02.2014