Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 10
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
31.12.201731.03.2018
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Značka: VOLBY
28.12.201728.01.2018
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.12.201719.12.2020
Rozpočtové opatření č. 9
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
19.12.201704.01.2018
Rozpočet Obce Březno na rok 2018
19.12.201731.12.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14.12.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce
05.12.201714.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko na rok 2018 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Chomutovsko na roky 2019 - 2021
29.11.201715.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
Značka: VOLBY
28.11.201727.01.2018
Rozpočtové opatření č. 8
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
27.11.201731.12.2017
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2018
27.11.201713.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
20.11.201731.12.2017
OBEC Březno - Hospodářská a sociální rada Chomutovska
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.11.201720.11.2020
OBEC Březno - Jezdecká stáj Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.11.201720.11.2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2018
16.11.201731.12.2017
Mikroregion Nechranicko - Střednědobý plán rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na roky 2018 – 2022 - NÁVRH
16.11.201731.03.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Březno - Nechranice p.č. 1148/1 - rozvod elektro
13.11.201729.11.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 22512, na hrázi VD Nechranice
06.11.201722.11.2017
Výsledek hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Značka: VOLBY
21.10.201707.11.2017
Rozpočtové opatření č. 6
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
19.10.201731.12.2017
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.10.201719.10.2020
OBEC Březno - Římskokatolická farnost, děkanství Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.10.201719.10.2020
Zahájení územní řízení a pozvání k ústnímu jednání
Značka: Březno - Nechranice p.č. 1148/1 - rozvod elektro
11.10.201727.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Značka: VOLBY
05.10.201722.10.2017
Zasedání zastupitelstva obce
22.09.201703.10.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Gen. Svobody, v obci Březno
18.09.201704.10.2017
Rozpočtové opatření č. 5
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
14.09.201731.12.2017
KPÚ v k.ú. Březno u Chomutova
Značka: Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
11.09.201727.09.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
07.09.201723.09.2017
Záměr pronájmu - garáž
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
07.09.201723.09.2017
Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD)
07.09.201723.09.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Značka: VOLBY
05.09.201723.10.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
17.07.201702.08.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
17.07.201702.08.2017
OBEC Březno - Asociace Pro HANDICAP, Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
17.07.201717.07.2020
Rozpočtové opatření č. 4
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
07.07.201731.12.2017
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2016
03.07.201730.06.2018
Oznámení o výběru dodavatele
Značka: Protipovodňová opatření obce Březno
22.06.201708.07.2017
Zasedání zastupitelstva obce
20.06.201729.06.2017
Rozpočtové opatření č. 3
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
20.06.201731.12.2017
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Značka: Povinné informace
13.06.201731.12.2018
Rozhodnutí - stavební povolení
Značka: Obnova komunikací v lokalitě Zahradní, Březno
06.06.201722.06.2017
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2016 - NÁVRH
05.06.201730.06.2017
Zasedání zastupitelstva obce
23.05.201701.06.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
19.05.201706.06.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - Mikroregion Nechranicko
12.05.201730.06.2017
Rozpočtové opatření č. 2
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
03.05.201731.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Březno na roky 2017 - 2020
Značka: Rozpočet
03.05.201731.12.2020
Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2016 - NÁVRH
28.04.201716.05.2017
Daň z nemovitých věcí na rok 2017
Značka: Veřejná vyhláška finančního úřadu
28.04.201730.05.2017
Protipovodňová opatření Obce Březno
Značka: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
28.04.201711.05.2017
Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Značka: Severočeské vodovody a kanalizace Chomutov
27.04.201727.05.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Značka: Obnova komunikací v lokalitě Zahradní, Březno
27.04.201713.05.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
OBEC Březno - NORTH WESTERN TERRITORY Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
OBEC Březno - Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na místní pozemní komunikaci v ul. Zahradní, v obci Březno
04.04.201720.04.2017
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Značka: Usnesení
04.04.201720.04.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/568 v ul. Chomutovská, Březno
04.04.201720.04.2017
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/568, v obci Březno, ul. Chomutovská, v místě křižovatky s ulicí Nerudova
04.04.201720.04.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/568, II/607, III/22528 a III/22531 - vyznačení objízdné trasy při uzavírce železničního přejezdu P66 v Hořeticích
29.03.201714.04.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/22528
29.03.201714.04.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
23.03.201708.04.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
23.03.201708.04.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
OBEC Březno - SDH Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
Rozpočtové opatření č. 1
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
21.03.201731.12.2017
Návrh opatření obecné povahy
Značka: Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2017
20.03.201705.04.2017
OBEC Březno - SRPDŠ, o.s., Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
07.03.201707.03.2020
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Zrušení Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/014748-U ze dne 31. 1. 2017
06.03.201722.03.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
28.02.201728.02.2020
Nález jízdních kol
Značka: Ztráty a nálezy
28.02.201731.03.2017
Zasedání zastupitelstva obce
27.02.201715.03.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.02.201701.03.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
10.02.201728.02.2017
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
01.02.201706.03.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
01.02.201717.02.2017