Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
OBEC Březno - Římskokatolická farnost, děkanství Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
28.12.201828.12.2021
Rozpočtové opatření č. 8
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
27.12.201812.01.2019
Rozpočtové opatření č. 7
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
27.12.201812.01.2019
Rozpočet Obce Březno na rok 2019
20.12.201831.12.2019
Oznámení pro záměr SKLÁDKA TUŠIMICE - OPTIMALIZACE VYUŽITÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Značka: Zveřejnění informace
20.12.201805.01.2019
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
17.12.201817.12.2021
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Březno
06.12.201821.01.2019
Zasedání zastupitelstva obce
04.12.201813.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko na rok 2019 + Upravený návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Chomutovsko na roky 2019 - 2021
30.11.201818.12.2018
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Březno
Značka: Veřejnou vyhláškou
28.11.201803.01.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2019
28.11.201831.12.2018
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
23.11.201811.12.2018
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2019
23.11.201812.12.2018
ROZHODNUTÍ ve věci schválení stavby „Úprava důlních vod z lokality DNT“ a ve věci stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových
14.11.201830.11.2018
Oznámení o zamýšleném převodu
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.11.201813.02.2019
Vyhláška o veřejné aukci
Značka: Černá židle - 13 kusů
12.11.201828.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Březno
Značka: 1.11.2018
24.10.201802.11.2018
OBEC Březno - Jezdecká stáj Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
24.10.201824.10.2021
Výzva k vyjádření k podanému odvolání
Značka: Honitba Žiželice
22.10.201807.11.2018
Společné územní a stavební řízení ve věci schválení stavby „Úprava důlních vod z lokality DNT“ a v řízení ve věci stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových
Značka: Seznámení s podklady rozhodnutí
15.10.201831.10.2018
Výsledek hlasování v okrsku Březno
Značka: Volby do Senátu Parlamentu ČR
14.10.201830.10.2018
Rozpočtové opatření č. 5
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
10.10.201831.12.2018
Oznámení o době a místu konání voleb v Obci Březno
Značka: VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR II. kolo - 12. – 13. ŘÍJNA 2018
10.10.201814.10.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III / 22512 (na hrázi VD Nechranice)
Značka: Opatření obecné povahy
09.10.201825.10.2018
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva Obce Březno
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018
06.10.201823.10.2018
Výsledek hlasování v okrsku Březno
Značka: VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 5. – 6. ŘÍJNA 2018
06.10.201823.10.2018
Zasedání zastupitelstva obce
25.09.201804.10.2018
Oznámení o době a místu konání voleb v Obci Březno
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018
20.09.201807.10.2018
Oznámení o době a místu konání voleb v Obci Březno
Značka: VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 5. – 6. ŘÍJNA 2018
20.09.201807.10.2018
Oznámení o zamýšleném převodu
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
19.09.201819.12.2018
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
17.09.201803.10.2018
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
17.09.201803.10.2018
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v lokalitě Střezov, v obci Březno
Značka: Opatření obecné povahy
13.09.201829.09.2018
Rozpočtové opatření č. 4
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
13.09.201831.12.2018
Dočasný zákaz používání vody ke koupání
Značka: Opatření obecné povahy
10.09.201826.09.2018
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Značka: Jan Lacina
26.08.201822.09.2018
Elektronická dražba movitých věcí
Značka: Andrea Veselá
26.08.201817.10.2018
Záměr pachtu pozemků
Značka: k.ú. Stranná u Nechranic
26.08.201812.09.2018
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Značka: UZSVM - Výzva občanům
26.08.201801.03.2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Březno dle § 15 odst. 1 písm. g zákona 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018
21.08.201806.09.2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Březno dle § 14c odst. 1 písm. f zákona 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Značka: VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 5. – 6. ŘÍJNA 2018 (I. kolo)
21.08.201806.09.2018
Oznámení zahájení řízení o návrhu pořizované zkráceným postupem a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Značka: Návrh 3. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK
10.08.201828.08.2018
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci schválení stavby a řízení ve věci stanovení způsobu a podmínek pro vypouštěné důlních vod do vod povrchových
Značka: Stavba Uprava důlních vod z lokality DNT
10.08.201811.09.2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018
06.08.201822.08.2018
Dražební vyhláška
Značka: Střezov
30.07.201806.09.2018
Seznámení s podklady rozhodnutí
Značka: Společenstevní honitba Žiželice u Žatce
27.07.201814.08.2018
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (Střezov)
Značka: NÁVRH Opatření obecné povahy
27.07.201814.08.2018
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
Značka: VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok - RU Přimda
27.07.201814.08.2018
Rozpočtové opatření č. 3
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
23.07.201831.12.2018
Seznam vytvořených volebních obvodů a další informace dle § 27 odst. 3 zákona 491/2001 Sb.
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 5. - 6. října 2018
13.07.201831.07.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III / 22512 (na hrázi VD Nechranice)
Značka: Opatření obecné povahy
03.07.201819.07.2018
Radiolokátor Hrušovany
Značka: NÁVRH Opatření obecné povahy
03.07.201819.07.2018
Zasedání zastupitelstva obce
19.06.201828.06.2018
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Značka: Jan Lacina
18.06.201804.07.2018
Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2017
15.06.201830.06.2019
OBEC Březno - Lyžařský klub Jirkov, z.s.
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
13.06.201813.06.2021
OBEC Březno - SRPDŠ, o.s., Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
13.06.201813.06.2021
OBEC Březno - MAS SZK Droužkovice
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
13.06.201813.06.2021
Oznámení o zamýšleném převodu
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
12.06.201812.09.2018
Záměr pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
11.06.201827.06.2018
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
11.06.201827.06.2018
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.201808.06.2021
OBEC Březno - Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.201808.06.2021
OBEC Březno - Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.06.201808.06.2021
Rozpočtové opatření č. 2
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
08.06.201831.12.2018
Vyhláška o veřejné aukci
Značka: Fitness lavice 2x
06.06.201822.06.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III / 22512 v úseku mezi železničním přejezdem číslo P69 a osadou Kopeček
Značka: Opatření obecné povahy
06.06.201822.06.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III / 22514 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II / 568 a obcí Vičice
Značka: Opatření obecné povahy
06.06.201822.06.2018
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Březno dne 9.5.2018
28.05.201813.06.2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2252 a místních komunikacích v obci Nechranice
Značka: Opatření obecné povahy
25.05.201812.06.2018
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2017
15.05.201830.06.2019
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
04.05.201804.05.2021
OBEC Březno - Okresní hospodářská komora v Chomutově
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
04.05.201804.05.2021
Oznámení o zahájení řízení
Značka: Správní řízení ve věci uznání společenstevní honitby Žiželice u Žatce
04.05.201822.05.2018
Zasedání zastupitelstva obce
30.04.201810.05.2018
Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2017 - NÁVRH
27.04.201815.05.2018
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/22512 (na hrázi Vodního díla Nechranice) a silnici III/2252 (pod hrází VD Nechranice)
16.04.201803.05.2018
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2017 - NÁVRH
09.04.201830.06.2018
OBEC Březno - NORTH WESTERN TERRITORY
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
09.04.201809.04.2021
OBEC Březno - SDH Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
09.04.201809.04.2021
Oznámení návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území
Značka: Oznámení
29.03.201814.04.2018
Monitorovací kalendář
Značka: Návrh opatření obecné povahy
29.03.201814.04.2018
Rozpočtové opatření č. 1
Značka: Rozpočtové změny roku 2018
22.03.201831.12.2018
Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD)
Značka: Rozhodnutí
21.03.201806.04.2018
Zasedání zastupitelstva obce
13.03.201822.03.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březno u Chomutova
Značka: Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
20.02.201823.03.2018
Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD) - pokračování řízení
19.02.201807.03.2018
VTL plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda
Značka: Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
14.02.201802.03.2018
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
12.02.201828.02.2018
Záměr pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
12.02.201828.02.2018
Záměr pronájmu pozemků (součástí pozemku je stavba - garáž)
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
12.02.201828.02.2018
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 26.1. – 27.1.2018
Značka: Výsledky za Obec Březno
27.01.201812.02.2018
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Značka: Výsledky za Obec Březno
13.01.201829.01.2018