Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
OBEC Březno - Římskokatolická farnost, děkanství Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
30.12.202230.12.2025
Rozpočet Obce Březno na rok 2023
22.12.202231.12.2023
Rozpočtové opatření č. 3/2022
22.12.202207.01.2023
Rozpočet Mikroregionu Nechranicko na rok 2023
22.12.202231.12.2023
Oznámení o době a místě konání voleb v Obci Březno
Značka: Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
21.12.202215.01.2023
Opatření obecné povahy - G. Svobody, Březno
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. G. Svobody, Nádražní a Čechova, Březno
12.12.202228.12.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikaci ZŠ Nádražní, Březno
08.12.202224.12.2022
DSO Chomutovsko - Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb.
08.12.202231.12.2023
Zasedání zastupitelstva obce
05.12.202215.12.2022
Opatření obecné povahy - VD Nechranice
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/22512, III/2252 a II/568
29.11.202215.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Březno
Značka: Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
29.11.202215.12.2022
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2023
26.11.202231.12.2022
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
25.11.202211.12.2022
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2023
23.11.202231.12.2022
Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko na rok 2023 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Chomutovsko na roky 2024 - 2026
22.11.202206.12.2022
Pozvánka na zasedání valné hromady
Značka: Honební společenstvo Droužkovice - Březno
18.11.202206.12.2022
Obec Březno - SRPDŠ, o.s., Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
16.11.202216.11.2025
Opatření obecné povahy - Čechova, Březno
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci - parkoviště
14.11.202230.11.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023
Značka: Volba prezidenta České republiky
14.11.202230.11.2022
Záměr pronájmu obecního bytu
Značka: Štefanikova 174, Březno
08.11.202224.11.2022
Opatření obecné povahy
04.11.202220.11.2022
Záměr pachtu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
03.11.202219.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
27.10.202214.11.2022
OBEC Březno - Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.10.202221.10.2025
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením
Značka: Obnova komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě Zahradní
21.10.202206.11.2022
Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
18.10.202228.02.2023
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Březno
11.10.202220.10.2022
Opatření obecné povahy - Čechova, Březno
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
04.10.202220.10.2022
Opatření obecné povahy - Vinobraní, Stranná
Značka: Veřejná vyhláška
30.09.202218.10.2022
Záměr pachtu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
30.09.202218.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
24.09.202211.10.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
21.09.202231.12.2022
Záměr pachtu (pronájmu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.09.202229.09.2022
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.09.202229.09.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních kom. v ul. G. Svobody, Nádražní a Čechova
09.09.202225.09.2022
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
05.09.202205.09.2025
Oznámení o době a místu konání voleb v Obci Březno
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
02.09.202225.09.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/22512 vodní dílo Nechranice
16.08.202201.09.2022
Obecně závazná vyhláška
Značka: Požární řád
16.08.202201.09.2022
Zasedání zastupitelstva obce
16.08.202225.08.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Březno
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
08.08.202225.08.2022
Opatření obecné povahy
Značka: stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/22512 a II/568
01.08.202217.08.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. G. Svobody, Nádražní a Čechova
29.07.202214.08.2022
Opatření obecné povahy
Značka: stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 10c ul. Švermova a č. 12c ul. Čechova, Březno
29.07.202214.08.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. č. II/568 v ul. Chomutovská, G. Svobody, Nádražní, Čechova, Švermova a Pod Lesem
28.07.202213.08.2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
25.07.202210.08.2022
Obec Březno - Lukáš Němeček, Nechranice
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.07.202220.07.2025
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2021
01.07.202230.06.2023
Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2021
01.07.202230.06.2023
Seznam vytvořených volebních obvodů a další informace dle § 27 odst. 3 zákona 491/2001 Sb.
Značka: Volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. září 2022
30.06.202216.07.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
17.06.202231.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 - 2025 - NÁVRH
10.06.202227.06.2022
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021 - NÁVRH
10.06.202227.06.2022
Zasedání zastupitelstva obce
07.06.202216.06.2022
Závěrečný účet za rok 2021 - Mikroregion Nechranicko - NÁVRH
31.05.202230.06.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/22528 v Deněticích
30.05.202215.06.2022
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
30.05.202215.06.2022
NÁVRH závěrečného účtu DSO Chomutovsko za rok 2021
30.05.202214.06.2022
Závěrečný účet za rok 2021 - Obec Březno - NÁVRH
27.05.202230.06.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/22528 a místní komunikaci na p.p.č. 534/2 a 534/3 k.ú. Holetice
26.05.202211.06.2022
Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2022
Značka: Opatření obecné povahy
13.05.202229.05.2022
OBEC Březno - Spolek rodičů dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11.05.202211.05.2025
Oznámení o pokračování řízení
Značka: Uznání společenství honitby Žiželice u Žatce
10.05.202226.05.2022
Usnesení přerušení řízení
Značka: Uznání společenství honitby Žiželice u Žatce
10.05.202226.05.2022
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
05.05.202207.06.2022
Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021
Značka: Severočeské vodovody a kanalizace Chomutov
29.04.202229.05.2022
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Ústecký kraj
Značka: Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2022
26.04.202226.05.2022
OBEC Březno - Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.04.202219.04.2025
Záměr pachtu (pronájmu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
19.04.202205.05.2022
Opatření obecné povahy
Značka: č. 28/2022
07.04.202223.04.2022
OBEC Březno - NORTH W.T. , z.s. Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06.04.202206.04.2025
Obec Březno - SDH Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06.04.202206.04.2025
Obec Březno - SRPDŠ, o.s., Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
01.04.202201.04.2025
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
01.04.202201.04.2025
Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2021
Značka: Návrh opatření obecné povahy
31.03.202216.04.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/22512, III/2252 a II/568
28.03.202213.04.2022
Závěr zjišťovacího řízení
Značka: Integrovaná strategie Ústecko - chomutovské aglomerace pro období 2021 - 2027
25.03.202210.04.2022
Zasedání zastupitelstva obce
08.03.202217.03.2022
Mikroregion Nechranicko - Střednědobý plán rozpočtu na roky 2023 – 2026 - NÁVRH
08.03.202230.06.2022
OBEC Březno - Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06.03.202206.03.2025
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
17.02.202217.02.2025
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
16.02.202204.03.2022
OBEC Březno - DSO Chomutovsko
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
10.02.202210.02.2025
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
10.02.202208.05.2022
Nabídka pozemků k pronájmu
02.02.202204.05.2022
Opatření obecné povahy
31.01.202216.02.2022
Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
Značka: Vyhodnocení vlivů 4aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území
24.01.202209.02.2022
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci - Denětice, Březno
20.01.202205.02.2022