Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání
Značka: Úprava zahrady u ZŠ a plánované cyklostezky
27.12.201211.01.2013
Zasedání zastupitelstva obce
11.12.201219.12.2012
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
04.12.201219.12.2012
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2013
03.12.201218.12.2012
Oznámení a usnesení veřejnou vyhláškou
Značka: Povolení hornické činnosti na lokalitě Doly Nástup Tušimice
28.11.201214.12.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
27.11.201212.12.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, Denětice, Holetice
27.11.201212.12.2012
Vyhlášení záměru pronájmu garáže
Značka: Březno, Dlouhá ul.
27.11.201212.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Značka: o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26.11.201212.12.2012
Oznámení o době a městě konání volby prezidenta České republiky
26.11.201226.01.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013
Značka: Mikroregion Nechranicko
14.11.201229.11.2012
Zasedání zastupitelstva obce
13.11.201221.12.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.11.201201.12.2012
Oznámení o zahájení správního řízení
Značka: Povolení hornické činnosti na lokalitě Doly Nástup Tušimice
01.11.201219.11.2012
Usnesení
Značka: Březno p.č. 619/11 - prodloužení vodovodního řadu
24.10.201208.11.2012
Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Nechranice p.č. 1449/15 - zemědělské budovy
24.10.201208.11.2012
Přerušení dodávky elektřiny dne 12.11.2012
Značka: Březno Dlouhá, Štefanikova, Smetanova a Švermova
23.10.201212.11.2012
Oznámení o době a místě konání doplňujících voleb
Značka: do Senátu Parlamentu ČR
17.10.201221.10.2012
Březno - výsledky hlasování - volby 12. - 13.10. 2012
Značka: do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR
17.10.201217.11.2012
Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2012
Značka: Samostatný/á referent/ka Obecního úřadu Březno
04.10.201219.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 613/11 - prodloužení vodovodního řadu
20.09.201205.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 233/1 - tribuna
20.09.201205.10.2012
Exekuční příkaz
Značka: Jiří Malík
20.09.201205.10.2012
Informace Ministerstva zdravotnitví ČR
Značka: Alkohol
19.09.201219.10.2012
Zasedání zastupitelstva obce
17.09.201225.09.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, Stranná u Nechranic
14.09.201229.09.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Značka: Březno p.č. 451/10 - RD Krajánkovi
06.09.201221.09.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu
Značka: ve správě PF ČR
30.08.201211.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Nechranice p.č. 1449/15 - zemědělské budovy
30.08.201214.09.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 4/2012
13.08.201222.08.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012
Značka: Volby 2012
13.08.201213.10.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012
Značka: Volby 2012
13.08.201213.10.2012
Veřejná vyhláška
Značka: David Ruszo
08.08.201223.08.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.08.201201.09.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
30.07.201214.08.2012
Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
24.07.201208.08.2012
Zahájení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: RD_Krajankovi
24.07.201208.08.2012
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
Značka: Revitalizace veřejného parku v obci Březno
24.07.201208.08.2012
Územní rozhodnutí
Značka: Kanalizace a domovní ČOV na p.p.č. 754/1, 783/1, 784
13.07.201228.07.2012
Obecně závazná vyhláška
Značka: Značka: č. 2/2012
04.07.201219.07.2012
Rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Březno p.č. 688 - oplocení Jiráskovi
29.06.201214.07.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 3/2012
21.06.201228.06.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.06.201228.06.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova a Stranná u Nechranic
13.06.201228.06.2012
Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení
Značka: Revitalizace parku
13.06.201228.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Dostavba čerpací stanice pohonných hmot
13.06.201228.06.2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje
Značka: za rok 2011
12.06.201227.06.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Kanalizace a domovní ČOV - MATAHIVA s.r.o.
30.05.201214.06.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 688 - oplocení (Jiráskovi)
28.05.201213.06.2012
Obchodní veřejná soutěž vyhlášená PF ČR
Značka: Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu
21.05.201217.07.2012
"Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Veřejné projednání
15.05.201221.05.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 2/2012
07.05.201215.05.2012
Nabídka pozemků uveřejněná PF ČR
Značka: Pronájem pozemků
02.05.201202.06.2012
Dražební vyhláška
Značka: Houžvička Jiří a Marie
27.04.201212.05.2012
Závěrečný účet Obce Březno
Značka: za rok 2011
26.04.201214.05.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Značka: Roušarovi - Dlouhá č.p. 48, Březno
26.04.201211.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Vojtěch
23.04.201208.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Roman
23.04.201208.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Josef
23.04.201208.05.2012
Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
18.04.201203.05.2012
Veřejnoprávní smlouva
Značka: O zabezpečení výkonu přenesené působnosti
16.04.201201.05.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
10.04.201225.04.2012
Mikroregion Nechranicko
Značka: Závěrečný účet za rok 2011, Návrh rozpočtu na rok 2012, Zpráva o výsledku hospodaření 2011
04.04.201219.04.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve správě PF ČR
Značka: v okrese Chomutov
26.03.201204.04.2012
Monitorovací kalendář
Značka: Vodní nádrž Nechranice - Kemp u hráze
19.03.201203.04.2012
Spojené územní a stavební řízení
Značka: Dlouhá 48, Březno
14.03.201229.03.2012
Územní rozhodnutí
Značka: O změně využití území - SD a.s.
02.03.201217.03.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Petra Lorenčíková
16.02.201202.03.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kamil Průša
16.02.201202.03.2012
Obecně závazná vyhláška
Značka: č. 1/2012
16.02.201202.03.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
09.02.201224.02.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
09.02.201224.02.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 1/2012
08.02.201215.02.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: Uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.02.201201.03.2012
Změna způsobu využití pozemků
Značka: Březno u Chomutova
19.01.201203.02.2012
Rozhodnutí
Značka: Březno p.č. 487/51 - stavba RD u č.p. 399
16.01.201231.01.2012