Úřední deska

Značka: o podaném odvolání proti rozhodnutí OBÚ ve věci povolení hornické činnosti na lomu SD a.s. DNT podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu SD a.s. DNT
Zveřejnit od: 28.1.2013
Zveřejnit do: 13.2.2013
Oblast: Veřejná vyhláška
Původce: Báňský úřad

Vyrozumění veřejnou vyhláškou účastníkům řízení

Připojené dokumenty:
Vyrozuměni_VV_odvolaní_proti rozhodnuti_OBU.PDF (PDF 1.79 MB)
Odvolani.PDF (PDF 4 MB)