Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 8.12.2011
Zveřejnit do: 23.12.2011
Oblast: Oznámení
Původce: Pozemkový úřad

Ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Připojené dokumenty:
PU_BPEJ.PDF (PDF 631.32 kB)