Velikost textu

Plán na rok 2014

PLÁN ČINNOSTI  KOMISE PRO  RODINU,  KULTURU A SPORT NA ROK  2014

1.   Ples Obce Březno - 17.1.2014 ve 20.00
2.   Promítání pohádek  - sál restaurace U Rybníčka, únor
3.   Kurz pletení ponožek - 29.1.2014 od 17.00 v IC
4.   Loutková divadla pro předškoláky v jarních a podzimních měsícících
5.   Jazykový kurz anglického jazyka
6.   Zprostředkování nákupu sazenic muškátů – objednávky do konce února
7.   Zájezd do 3D kina – Jirkov – 26.1.2014, Putování s dinosaury od 15.00
8.   Posezení s harmonikou - 28.2.2014 od 17.00
9.   Divadelní představení pro děti – Most – dle výběru ZŠ
10. Masopust pořádá Jezdecká stáj Březno a SDH Březno - 22.2.2014
11. Beseda o bylinkách – 18.2.2014 od 18.00
12. Společenský večer  - březen – termín a hosta upřesníme
13. Kouzelná školka – 2.3.2014 od 15.00
14. Návštěva Národního divadla v Praze, termín a titul upřesníme
15. Výlety pro rodiny s dětmi, jarní měsíce, pořádá MC
16. Výlet po katastru obce - 24.4.2014 od 15.00
17. Kurz floristiky – velikonoční doplňky - 9.4.2014 od 17.00 - NEKONÁ SE
18. Beseda s pamětníky na téma: Osidlování pohraničí a noví obyvatelé Března, duben
19. Cvičení pro ženy – každé úterý, sál restaurace U Rybníčka
20. Cvičení pro děti, upřesníme
21. Beseda nad kronikou – duben
22. Probouzení draka Severuse – pořádají Severočeské doly a.s. – 27.4.2014
23. Kurzy keramiky pro děti a dospělé – každou středu od dubna
24. Návštěva Podkrušnohorského zooparku v Chomutově – květen, pořádá MC
25. Návštěva Aquaparku v Marienbergu – pořádá MC, termín upřesníme
26. Vítání občánků – 2x ročně, dle počtu narozených dětí
27. Koncert u opraveného kostela ve Stranné, hraje a zpívá Silentium – 31.5.2014
28. Večer s harmonikou, červen
29. Návštěva divadelního představení v Praze - dle aktuální nabídky, v jarních měsících
30. Blahopřání – jubilanti - během roku, průběžně
31. Turistika – pěší výlet po katastru - květen
32. Zájezd do Lipska – automobilový salon - 3.6.2014 - NEKONÁ SE 
33. Posezení s harmonikou - květen
34. Výlet do blízkého okolí –  Chrám piva v Žatci  – 29.4.2014 v 15.00
35. Zájezd na výstavu v Lounech - 18.4.2014
36. Dopravní hřiště – květen, ve spolupráci s Policií České republiky
37. Dětský den – pořádají SRPDŠ
38. Cesta za pohádkou – červen, pořádá MC
39. Navázání kontaktu s partnerskou obcí a školou v Německu
40. Březnoukej - 14.6.2014, host: Pavel Žalman Lohonka
41. Dechparáda - 28.6.2014
42. Svátek fotbalu – pořádá ZŠ Březno - červen
43. Letní tábor –  7.7.2014, pořádá ZŠ
44. Soustředění malých fotbalistů – pořádá TJ – Sokol, červenec
45. Indiánské války – 5.7.2014 
46. Pohár vodníka Březuly
47. Grilování s Petrem Rychlým - 2.8. 2014
48. Setkání rodáků –  2.8.2014
49. Pouť – 16.8., 17.8.2014  
50. Poznávací výlet – Praha – Pražský hrad, Malá Strana - září
51. Letní kino – průběžně od června do srpna
52. Stezka odvahy – 26.9.2014
53. Diskotéka pro děti – 13.9.2014 od 14.00
54. Zájezd na výstavu Zahrada Čech, září
55. Večer pro ženy (i muže), termín upřesníme
56. Uspávání draka  - pořádají Severočeské doly a.s. - říjen
57. Hubertova jízda – pořádá Jezdecká stáj Březno – 18.10.2014
58. Kurzy ručních prací, začnou v září
59. Soutěž O nejlepší květinovou výzdobu - vyhodnocení

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE – NÁVRH  KULTURNÍCH  AKCÍ DO KONCE ROKU  2014

60. Setkání seniorů - listopad
61. Svatokateřinská kachna – 22.11.2014
62. Výlet do oblastí těžby v Německu – pořádají Severočeské doly a.s., říjen
63. Večer se starostou - listopad  
64. Rozsvícení vánočního stromku - 1.12.2014
65. Návštěva vánočního městečka Seifenu v Německu, termín upřesníme
66. Adventní koncert - 21.12.2014
67. Silvestr před radnicí - 31.12.2014 od 23.45

Za Komisi pro rodinu, kulturu a sport ve Březně vypracovala Zdeňka Buzková

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí