Velikost textu

Plán na rok 2013

PLÁN ČINNOSTI KOMISE PRO RODINU, KULTURU A SPORT V OBCI BŘEZNO NA ROK 2013

1.    Ples Obce Březno 18.1. 2013 host revival Waldemar Matuška

2.    Loutkové divadlo a dětský raut – 24.1.2013

3.    Kurz masáží pro kojence a batolata – upřesníme

4.    Jazzový večer – 20.2.2013

5.    Loutkové divadlo a dětský raut 14.2.2013

6.    Masopust 16.2.2013, pořádá SDH Březno

7.    Zprostředkování nákupu sazenic muškátů – do konce února

8.    Večer pro ženy 8.11.2013

9.    Posezení s harmonikou - upřesníme

10.  Beseda s pamětníky na téma – Jak se žilo před lety…… zimní měsíce

11.  Společenský večer 23.3.2013

12.  Návštěva Národního divadla v Praze – Naši furianti – 24.3.2013

13.  Návštěva středověké krčmy v Dětenicích – 27.4.2013

14.  Beseda nad kronikou - Konec druhé světové války ve Březně  - duben

15.  Návštěva Městského divadla v Mostě  -  představení pro děti ZŠ

16.  Návštěva Městského divadla v Mostě – představení pro děti MŠ

17.  Kurz – živé květinové vazby – květen

18.  Výlet pro rodiny s dětmi – Aquapark v Marienbergu - červen

19.  Turistika – pěší výlety po katastru obce - v jarních měsících

20.  Výlet – Středohoří – zámek Libochovice - květen - červen

21.  Módní přehlídka a prodej módních doplňků - upřesníme

22.  Výlet na hrad Karlštejn – červen

23.  Národní chráněné území v Úhošti u Kadaně, poznávací výlet a přednáška

24.  Přednáška o správné výživě - upřesníme

25.  Přednáška – Jak pečovat o pleť- upřesníme

26.  Přednáška – Dluhové pasti - upřesníme

27.  Setkání se členy Policie ČR - upřesníme

28.  Zájezd na výstavu v Lounech - jaro

29.  Cvičení pro ženy - průběžně

30.  Svátek fotbalu – pořádá ZŠ Březno

31.  Návštěva Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, upřesníme

32.  Březno Oukej 15.6.2013

33.  Přehlídka dechových kapel a Eva a Vašek – 29.6.2013

34.  Turistický pochod – Střezovská rokle – odborný výklad R. Vošický

35.  Dopravní hřiště - červen

36.  Den dětí –  červen - pořádá SRPDŠ

37.  Letní kino – během letních prázdnin

38.  Indiánské války - červenec

39.  Výlet do ZOO - červenec

40.  Hudební večery v parku – během prázdnin

41.  Soustředění malých fotbalistů, pořádá TJ Sokol Březno - prázdniny

42.  Pouť – 17.8. a 18.8.2013

43.  Stezka odvahy - září

44.  Zájezd na výstavu Zahrada Čech - září

45.  Hubertova jízda 19.10.2013, pořádá Jezdecká stáj Březno

46.  Beseda nad kronikou - upřesníme

47.  Koncert skupiny Zlej sen a Silentium - říjen

48.  Večer se starostou - 18.11.2013

49.  Výroba adventního věnce - listopad

50.  Promítání pro děti – podzimní měsíce

51.  Rozsvícení vánočního stromku – 3.12.2013

52.  Zájezd do Drážďan - prosinec

53.  Zpívání na schodech kostela - prosinec

54.  Ukázky stolničení - podzim

55.  Kurzy ručních prací, pletení ponožek, háčkování, síťování…upřesníme

56.  Odpoledne s kouzelníkem, pro děti – upřesníme

57.  Příchod nového roku 2014 dne 31.12.2013 ve 23.30 před OÚ

58.  Cvičení pro děti – průběžně

59.  Cvičení pro ženy - průběžně

60.  Jazykový kurz – výuka anglického jazyka pro pokročilé – každé úterý

61.  Kurzy keramiky pro děti i dospělé – každou středu, začátek upřesníme

62.  Blahopřání – jubilanti - průběžně

63.  Vítání občánků – průběžně

Za Komisi pro rodinu, kulturu a sport ve Březně vypracovala Zdeňka Buzková

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí