Velikost textu

Vyhlášky obce - PLATNÉ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

OZV_2_2019 (PDF 209.17 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_1_2019 (PDF 183.27 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_1_2017 (PDF 212.24 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

OZV_1_2016 (PDF 183.83 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Březno

OZV_2_2014.PDF (PDF 3.32 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1995, o snížení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí pro části obce Březno: Holetice, Denetice, Kopeček

OZV_1_2014.PDF (PDF 505.72 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV_2_2012.PDF (PDF 609.07 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

OZV_1_2012.PDF (PDF 534.59 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o zákazu užívání návykových látek na vybraných veřejných prostranstvích

OZV_6.PDF (PDF 4.12 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Březno a jejích částech

OZV_2_06.PDF (PDF 0.92 MB)
Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí