Velikost textu

Úřední deska

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Návrh rozpočtu, Rozpočet a Rozpočtová opatření Obce Březno,
Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Obce Březno,
Rozpočtový výhled Obce Březno na roky 2017 - 2020, jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obecbrezno.cz a k nahlédutí v listinné podobě jsou k dispozici v budově Obecního úřadu Březno, v kanceláři u ekonoma obce, v úředních hodinách. 

GDPR - Splnění informační povinnosti (24.5.2018): GDPR_Splnění_informační _povinnosti_2018 (PDF 255.73 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - jmenování (25.5.2018): Pověřenec_na_ochranu_osobních_údajů (PDF 194.92 kB)

Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zobrazit: Bez oblastí | S oblastmi
Stav k: 2017
NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 10
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
31.12.201731.03.2018
Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Značka: VOLBY
28.12.201728.01.2018
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.12.201719.12.2020
Rozpočtové opatření č. 9
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
19.12.201704.01.2018
Rozpočet Obce Březno na rok 2018
19.12.201731.12.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14.12.201731.12.2017
Zasedání zastupitelstva obce
05.12.201714.12.2017
Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko na rok 2018 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Chomutovsko na roky 2019 - 2021
29.11.201715.12.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
Značka: VOLBY
28.11.201727.01.2018
Rozpočtové opatření č. 8
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
27.11.201731.12.2017
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2018
27.11.201713.12.2017
Rozpočtové opatření č. 7
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
20.11.201731.12.2017
OBEC Březno - Hospodářská a sociální rada Chomutovska
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.11.201720.11.2020
OBEC Březno - Jezdecká stáj Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.11.201720.11.2020
Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na rok 2018
16.11.201731.12.2017
Mikroregion Nechranicko - Střednědobý plán rozpočtu Mikroregionu Nechranicko na roky 2018 – 2022 - NÁVRH
16.11.201731.03.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Březno - Nechranice p.č. 1148/1 - rozvod elektro
13.11.201729.11.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 22512, na hrázi VD Nechranice
06.11.201722.11.2017
Výsledek hlasování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Značka: VOLBY
21.10.201707.11.2017
Rozpočtové opatření č. 6
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
19.10.201731.12.2017
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.10.201719.10.2020
OBEC Březno - Římskokatolická farnost, děkanství Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.10.201719.10.2020
Zahájení územní řízení a pozvání k ústnímu jednání
Značka: Březno - Nechranice p.č. 1148/1 - rozvod elektro
11.10.201727.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Značka: VOLBY
05.10.201722.10.2017
Zasedání zastupitelstva obce
22.09.201703.10.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Gen. Svobody, v obci Březno
18.09.201704.10.2017
Rozpočtové opatření č. 5
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
14.09.201731.12.2017
KPÚ v k.ú. Březno u Chomutova
Značka: Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky
11.09.201727.09.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
07.09.201723.09.2017
Záměr pronájmu - garáž
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
07.09.201723.09.2017
Aktualizace manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradních opatření za nádrž Dřínov (MŘ VS NOD)
07.09.201723.09.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Značka: VOLBY
05.09.201723.10.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
17.07.201702.08.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
17.07.201702.08.2017
OBEC Březno - Asociace Pro HANDICAP, Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
17.07.201717.07.2020
Rozpočtové opatření č. 4
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
07.07.201731.12.2017
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2016
03.07.201730.06.2018
Oznámení o výběru dodavatele
Značka: Protipovodňová opatření obce Březno
22.06.201708.07.2017
Zasedání zastupitelstva obce
20.06.201729.06.2017
Rozpočtové opatření č. 3
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
20.06.201731.12.2017
Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
Značka: Povinné informace
13.06.201731.12.2018
Rozhodnutí - stavební povolení
Značka: Obnova komunikací v lokalitě Zahradní, Březno
06.06.201722.06.2017
Závěrečný účet Obce Březno za rok 2016 - NÁVRH
05.06.201730.06.2017
Zasedání zastupitelstva obce
23.05.201701.06.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
19.05.201706.06.2017
Závěrečný účet za rok 2016 - Mikroregion Nechranicko
12.05.201730.06.2017
Rozpočtové opatření č. 2
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
03.05.201731.12.2017
Rozpočtový výhled Obce Březno na roky 2017 - 2020
Značka: Rozpočet
03.05.201731.12.2020
Závěrečný účet DSO Chomutovsko za rok 2016 - NÁVRH
28.04.201716.05.2017
Daň z nemovitých věcí na rok 2017
Značka: Veřejná vyhláška finančního úřadu
28.04.201730.05.2017
Protipovodňová opatření Obce Březno
Značka: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace
28.04.201711.05.2017
Vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
Značka: Severočeské vodovody a kanalizace Chomutov
27.04.201727.05.2017
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Značka: Obnova komunikací v lokalitě Zahradní, Březno
27.04.201713.05.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
OBEC Březno - NORTH WESTERN TERRITORY Chomutov
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
OBEC Březno - Místní skupina Vodní záchranné služby ČČK
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
20.04.201720.04.2020
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na místní pozemní komunikaci v ul. Zahradní, v obci Březno
04.04.201720.04.2017
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Značka: Usnesení
04.04.201720.04.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. II/568 v ul. Chomutovská, Březno
04.04.201720.04.2017
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/568, v obci Březno, ul. Chomutovská, v místě křižovatky s ulicí Nerudova
04.04.201720.04.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/568, II/607, III/22528 a III/22531 - vyznačení objízdné trasy při uzavírce železničního přejezdu P66 v Hořeticích
29.03.201714.04.2017
Opatření obecné povahy
Značka: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/22528
29.03.201714.04.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
23.03.201708.04.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, k.ú. Stranná u Nechranic
23.03.201708.04.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
OBEC Březno - SDH Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
OBEC Březno - Spolek rodičů, dětí a mládeže NOTA
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
21.03.201721.03.2020
Rozpočtové opatření č. 1
Značka: Rozpočtové změny roku 2017
21.03.201731.12.2017
Návrh opatření obecné povahy
Značka: Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2017
20.03.201705.04.2017
OBEC Březno - SRPDŠ, o.s., Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
07.03.201707.03.2020
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Zrušení Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/014748-U ze dne 31. 1. 2017
06.03.201722.03.2017
OBEC Březno - TJ SOKOL Březno
Značka: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
28.02.201728.02.2020
Nález jízdních kol
Značka: Ztráty a nálezy
28.02.201731.03.2017
Zasedání zastupitelstva obce
27.02.201715.03.2017
Záměr pronájmu (pachtu) pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.02.201701.03.2017
Záměr prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
10.02.201728.02.2017
Nařízení Státní veterinární správy
Značka: Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy
01.02.201706.03.2017
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Značka: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
01.02.201717.02.2017

RSS Odběr RSS
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Dlouhodobá předpověď počasíKontakt

Radniční 97
Březno 431 45
tel.:    474 692 314
tel.:    724 170 206
fax:    474 692 011
datová schránka: i6hbu8h
email:    starosta@obecbrezno.cz
další kontakty: zastupitelstvo

Úřední hodiny

Pondělí  +  středa
7.30 - 11.30
12.30 - 17.00


Nejbližší akce

Novinky na e-mail

*:

*:

Zrušení odebírání

Jak budeme nakládat s těmito údaji?

Svazek obcí Chomutovsko

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Důležitá telefonní čísla

112 Tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR
Čas poslední aktualizace: 23.05.2019 v 09:36         Oficiální stránky Obce Březno © 2010 | webdesign: Origine