Velikost textu

Úřední deska

Povinné informace

Oznámení dle zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

Návrh rozpočtu, Rozpočet a Rozpočtová opatření Obce Březno,
Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Obce Březno,
Rozpočtový výhled Obce Březno na roky 2017 - 2020, jsou zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce www.obecbrezno.cz a k nahlédutí v listinné podobě jsou k dispozici v budově Obecního úřadu Březno, v kanceláři u ekonoma obce, v úředních hodinách. 

GDPR - Splnění informační povinnosti (24.5.2018): GDPR_Splnění_informační _povinnosti_2018 (PDF 255.73 kB)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů - jmenování (25.5.2018): Pověřenec_na_ochranu_osobních_údajů (PDF 194.92 kB)

Archiv: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Zobrazit: Bez oblastí | S oblastmi
Stav k: 2012
NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání
Značka: Úprava zahrady u ZŠ a plánované cyklostezky
27.12.201211.01.2013
Zasedání zastupitelstva obce
11.12.201219.12.2012
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013
04.12.201219.12.2012
Návrh rozpočtu Obce Březno na rok 2013
03.12.201218.12.2012
Oznámení a usnesení veřejnou vyhláškou
Značka: Povolení hornické činnosti na lokalitě Doly Nástup Tušimice
28.11.201214.12.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
27.11.201212.12.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, Denětice, Holetice
27.11.201212.12.2012
Vyhlášení záměru pronájmu garáže
Značka: Březno, Dlouhá ul.
27.11.201212.12.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Značka: o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26.11.201212.12.2012
Oznámení o době a městě konání volby prezidenta České republiky
26.11.201226.01.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013
Značka: Mikroregion Nechranicko
14.11.201229.11.2012
Zasedání zastupitelstva obce
13.11.201221.12.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.11.201201.12.2012
Oznámení o zahájení správního řízení
Značka: Povolení hornické činnosti na lokalitě Doly Nástup Tušimice
01.11.201219.11.2012
Usnesení
Značka: Březno p.č. 619/11 - prodloužení vodovodního řadu
24.10.201208.11.2012
Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Nechranice p.č. 1449/15 - zemědělské budovy
24.10.201208.11.2012
Přerušení dodávky elektřiny dne 12.11.2012
Značka: Březno Dlouhá, Štefanikova, Smetanova a Švermova
23.10.201212.11.2012
Oznámení o době a místě konání doplňujících voleb
Značka: do Senátu Parlamentu ČR
17.10.201221.10.2012
Březno - výsledky hlasování - volby 12. - 13.10. 2012
Značka: do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR
17.10.201217.11.2012
Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2012
Značka: Samostatný/á referent/ka Obecního úřadu Březno
04.10.201219.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 613/11 - prodloužení vodovodního řadu
20.09.201205.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 233/1 - tribuna
20.09.201205.10.2012
Exekuční příkaz
Značka: Jiří Malík
20.09.201205.10.2012
Informace Ministerstva zdravotnitví ČR
Značka: Alkohol
19.09.201219.10.2012
Zasedání zastupitelstva obce
17.09.201225.09.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova, Stranná u Nechranic
14.09.201229.09.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Značka: Březno p.č. 451/10 - RD Krajánkovi
06.09.201221.09.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu
Značka: ve správě PF ČR
30.08.201211.10.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Nechranice p.č. 1449/15 - zemědělské budovy
30.08.201214.09.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 4/2012
13.08.201222.08.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012
Značka: Volby 2012
13.08.201213.10.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise do Zastupitelstva Ústeckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 12. a 13. října 2012
Značka: Volby 2012
13.08.201213.10.2012
Veřejná vyhláška
Značka: David Ruszo
08.08.201223.08.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.08.201201.09.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
30.07.201214.08.2012
Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
24.07.201208.08.2012
Zahájení územního a stavebního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: RD_Krajankovi
24.07.201208.08.2012
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
Značka: Revitalizace veřejného parku v obci Březno
24.07.201208.08.2012
Územní rozhodnutí
Značka: Kanalizace a domovní ČOV na p.p.č. 754/1, 783/1, 784
13.07.201228.07.2012
Obecně závazná vyhláška
Značka: Značka: č. 2/2012
04.07.201219.07.2012
Rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Březno p.č. 688 - oplocení Jiráskovi
29.06.201214.07.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 3/2012
21.06.201228.06.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
13.06.201228.06.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova a Stranná u Nechranic
13.06.201228.06.2012
Zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení
Značka: Revitalizace parku
13.06.201228.06.2012
Rozhodnutí o umístění stavby
Značka: Dostavba čerpací stanice pohonných hmot
13.06.201228.06.2012
Závěrečný účet Ústeckého kraje
Značka: za rok 2011
12.06.201227.06.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Kanalizace a domovní ČOV - MATAHIVA s.r.o.
30.05.201214.06.2012
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Značka: Březno p.č. 688 - oplocení (Jiráskovi)
28.05.201213.06.2012
Obchodní veřejná soutěž vyhlášená PF ČR
Značka: Prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu
21.05.201217.07.2012
"Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Veřejné projednání
15.05.201221.05.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 2/2012
07.05.201215.05.2012
Nabídka pozemků uveřejněná PF ČR
Značka: Pronájem pozemků
02.05.201202.06.2012
Dražební vyhláška
Značka: Houžvička Jiří a Marie
27.04.201212.05.2012
Závěrečný účet Obce Březno
Značka: za rok 2011
26.04.201214.05.2012
Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení
Značka: Roušarovi - Dlouhá č.p. 48, Březno
26.04.201211.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Vojtěch
23.04.201208.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Roman
23.04.201208.05.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kakara Josef
23.04.201208.05.2012
Postup SD a.s. - DNT v období 2014 - 2029
Značka: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
18.04.201203.05.2012
Veřejnoprávní smlouva
Značka: O zabezpečení výkonu přenesené působnosti
16.04.201201.05.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: k.ú. Březno u Chomutova
10.04.201225.04.2012
Mikroregion Nechranicko
Značka: Závěrečný účet za rok 2011, Návrh rozpočtu na rok 2012, Zpráva o výsledku hospodaření 2011
04.04.201219.04.2012
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve správě PF ČR
Značka: v okrese Chomutov
26.03.201204.04.2012
Monitorovací kalendář
Značka: Vodní nádrž Nechranice - Kemp u hráze
19.03.201203.04.2012
Spojené územní a stavební řízení
Značka: Dlouhá 48, Březno
14.03.201229.03.2012
Územní rozhodnutí
Značka: O změně využití území - SD a.s.
02.03.201217.03.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Petra Lorenčíková
16.02.201202.03.2012
Veřejná vyhláška
Značka: Kamil Průša
16.02.201202.03.2012
Obecně závazná vyhláška
Značka: č. 1/2012
16.02.201202.03.2012
Vyhlášení záměru prodeje pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
09.02.201224.02.2012
Vyhlášení záměru pronájmu pozemků
Značka: K.ú. Březno u Chomutova
09.02.201224.02.2012
Zasedání zastupitelstva obce
Značka: ZO 1/2012
08.02.201215.02.2012
Nabídka pozemků k pronájmu
Značka: Uveřejněná Pozemkovým fondem ČR
01.02.201201.03.2012
Změna způsobu využití pozemků
Značka: Březno u Chomutova
19.01.201203.02.2012
Rozhodnutí
Značka: Březno p.č. 487/51 - stavba RD u č.p. 399
16.01.201231.01.2012

RSS Odběr RSS
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.

Vyhledávání na úřední desce


Dlouhodobá předpověď počasíKontakt

Radniční 97
Březno 431 45
tel.:    474 692 314
tel.:    724 170 206
fax:    474 692 011
datová schránka: i6hbu8h
email:    starosta@obecbrezno.cz
další kontakty: zastupitelstvo

Úřední hodiny

Pondělí  +  středa
7.30 - 11.30
12.30 - 17.00


Nejbližší akce

Novinky na e-mail

*:

*:

Zrušení odebírání

Jak budeme nakládat s těmito údaji?

Svazek obcí Chomutovsko

Programy ke čtení dokumentů

Ikona DOC souboru

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Ikona PDF souboru

Acrobat Reader
(soubory PDF)

Důležitá telefonní čísla

112 Tísňová linka
150 Hasičský sbor
155 Zdravotnická služba
158 Policie ČR
Čas poslední aktualizace: 23.05.2019 v 09:36         Oficiální stránky Obce Březno © 2010 | webdesign: Origine