Velikost textu

Sazebník

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

   1,- Kč


- 1 strana formátu A3

   2,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

 20,- Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks nenahrané diskety

 10,- Kč


- 1 ks kopírování diskety

 20,- Kč


- 1 ks nenahraného CD

 20,- Kč


- 1 ks kopírování CD

 40,- Kč

Kopírování a úkony na vlastní disketě (CD) žadatele je nepřípustné .

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Telefonní a faxové poplatky

- dle sazeb operátorů


Mzda (činnost při zpracování informace)

50,- Kč /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.

Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí