Velikost textu

Plán na rok 2015

PLÁN ČINNOSTI KOMISE PRO RODINU, KULTURU A SPORT V BŘEZNĚ NA ROK 2015

AKCE VZDĚLÁVACÍ A UMĚLECKÉ: Termíny budou zveřejňovány průběžně

 • Jazykové kurzy, kurz floristiky, kurz gastronomický
 • Kurzy ručních prací (šití, pletení, háčkování…..)
 • Besedy na téma: historie obce, bylinky, zdravověda, finanční gramotnost…
 • Beseda nad kronikou Obce Březno – 11.3.2015 od 17.00
 • Kurzy keramiky pro děti a dospělé – od dubna každou středu

AKCE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ:

 • Zájezdy do oblastních divadel – dle aktuální nabídky
 • Zájezdy do divadel pražských - dle aktuální nabídky
 • Zájezdy na filmová představení - dle aktuální nabídky
 • Společenský večer nejen pro ženy – termín upřesníme
 • Posezení s harmonikou 25.2.2015 od 17.00
 • Zahájení chatařské sezony ve Stranné – vystoupení Silentia -16.5.2015 v 15.00
 • Březnoukej - 13.6.2015 od 16.00
 • Dechparáda – 27.6.2015 od 16.00
 • Letní ples – 27.6.2015 od 18.00
 • Rockový koncert - letní měsíc, termín upřesníme
 • Pohár vodníka Březuly – 18.7.2015
 • Březenská pouť – 15.8.- 16.8.2015 (koncert Kamila Střihavky)
 • Letní kino – v červnu, červenci a srpnu – názvy filmů a termíny zveřejníme
 • Rozsvícení vánočního stromku 30.11.2015 v 17.00
 • Adventní koncert v kostele svatého Petra a Pavla – 20.12.2015
 • Silvestr před radnicí – 31.12.2015


AKCE POZNÁVACÍ A TURISTICKÉ:

 • Poznávací zájezdy po regionu a na památná místa naší vlasti Chyše -23.4.2015, další zájezd dle návrhu občanů
 • Botanická zahrada v Teplicích – 13.5.2015
 • Pěší výlet po katastru – Střezovská rokle – 23.5.2015
 • Návštěva ZOO v Praze – 30.5.2015
 • Zájezd na výstavu do Loun – termín upřesníme
 • Zájezd na vánoční trhy – 5.12.2015 - Praha

AKCE PRO DĚTI - MC - DRÁČEK
 • Zájezdová divadla pro děti: Hnedle vedle, Sváťovo dividlo…..
 • Dráček a Kulihrášek – 19.3.2015 v 16.00
 • Jarní dračí pohádka – 16.4.2015 v 16.00
 • Divadelní představení v Divadle rozmanitostí - dle programu
 • Divadelní představení pro školáky a předškoláky - dle požadavku ZŠ a MŠ
 • Veřejné bruslení - upřesníme
 • Olympijské hry (den soutěživých her pro nejmenší) – 24.5.2015 v 15.00
 • Tancování s Míšou (ve spolupráci se SRPDŠ) – 6.6.2015
 • Planetárium v Mostě – poznávací výlet – termín upřesníme
 • Diskotéka – 3.9.2015
 • Stezka odvahy – 18.9.2015


RŮZNÉ:
 • Pomoc při nákupu sazenic muškátů a petúnií – objednávky do poloviny března
 • Vítání občánků – během roku průběžně
 • Blahopřání – jubilanti – během roku průběžně
 • Soutěž – květinová výzdoba – během roku
 • Cvičení pro ženy a děti – termíny upřesníme
 • Večer se starostou – 11.11.2015 v 17.00

TRADIČNÍ AKCE NAŠICH PARTNERŮ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
 • Masopust – pořádá Jezdecká stáj Březno a SDH Březno - 7.2.2015
 • Karneval – pořádá SRPDŠ - 14.2.2015
 • Farmářské trhy – připravuje MAS a Obec Březno - 18.4.2015
 • Probouzení draka - SD a.s. a Obec Březno - 25.4.2015
 • Tenisový turnaj rodinných dvojic - pan Fára a Obec Březno - termín upřesníme
 • Oslava Dne dětí – pořádá SRPDŠ - 6.6.2015
 • Svátek fotbalu - organizuje ZŠ a MŠ Březno
 • Letní tábor při ZŠ - organizuje ZŠ a MŠ Březno
 • Soustředění malých fotbalistů – pořádá TJ - SOKOL
 • Indiánské války – pořádá – Nord Western… a Obec Březno - 4.7.2015
 • Uspávání draka – SD a.s. a Obec Březno - 10.10.2015
 • Hubertova jízda – pořádá Jezdecká stáj Březno - 17.10.2015
 • Svatokateřinská kachna - pořádá Vinařství Němeček - 28.11.2015
 • Výlet do oblastí těžby v Německu –zorganizují SD a.s. – termín upřesníme

Za Komisi pro rodinu, kulturu a sport ve Březně vypracovala Zdeňka Buzková
Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí