Velikost textu

Obecní pozemky

Obec vlastní významné plochy pozemků v intravilánu obce.
Tato skutečnost nám umožňuje připravit další parcely pro výstavbu rodinných domů s následným prodejem soukromým vlastníkům.
To samé platí pro výstavbu hřišť a sportovišť.
Obec umožňuje pronájmy pozemků k rekreačnímu využití, provozování koníčků, ale i k zemědělskému hospodaření.
Pozemky, které nemají pro obec význam v rámci územního rozvoje (např. zemědělství) prodáváme.
Pronájmy i prodeje probíhají vždy na základě záměrů, dle Zákona o obcích. 
Dlouhodobá předpověď počasí

dopis v ruce

sociální pomoc chomutov, jirkov a okolí